Rodinné domy

Zvažujete využít nově vypsanou dotační výzvu Zelená úsporám?
Rádi za Vás žádost podáme a díky zázemí stavební firmy jsme schopni příslušná opatření v případě Vašeho zájmu i zrealizovat.

Základní podmínkou je zapsání nemovitosti v KN jako rodinný dům (bytové domy do 3 jednotek jsou považovány z hlediska programu za domy rodinné), objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost. V případě rekreačního objektu je podmínkou trvalé bydliště žadatele alespoň 24 měsíců před podáním žádosti. Žádost o vydání stavebního povolení nemovitosti musela být podána před 1.7.2013.

V případě zájmu jsme Vám rádi k dispozici!

A o jakou podporu lze žádat?

 • Zateplení
 • Novostavba s nízkou či velmi nízkou energetickou náročností
 • Výměna zdroje energie za ekologický (kotel na biomasu, tepelná čerpadla, plynový kondenzační kotel..)
 • Solární ohřev vody
 • Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Stínící technika
 • Zelená střecha
 • Dešťovka (nádrže na dešťovou vodu pro zálivku či šedou vodu)
 • Dotace na projektovou podporu
 • Instalace dobíjecí stanice pro osobní elektromobil
 • A navíc bonusy za určité kombinace či pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj)