Bytové domy

Zvažujete pro Váš bytový dům využít nově vypsanou dotační výzvu Zelená úsporám?

Rádi za Vás žádost podáme a díky zázemí stavební firmy jsme schopni příslušná opatření v případě Vašeho zájmu i zrealizovat.

Za bytový dům je z hlediska programu považován dům alespoň o čtyřech jednotkách; dům do tří jednotek včetně je posuzován jako rodinný dům.

V případě zájmu jsme Vám rádi k dispozici!

A o jakou podporu lze žádat?

 • Zateplení
 • Novostavba pasivního dom us velmi nízkou energetickou náročností
 • Výměna zdroje energie za ekologický (kotel na biomasu, tepelná čerpadla, plynový kondenzační kotel..), podporu lze čerpat i za napojení na soustavu zásobování teplem
 • Solární ohřev vody či ohřev tepelným čerpadlem
 • Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie
 • Centrální či decentrální systémy větrání
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Stínící technika
 • Zelená střecha
 • Dešťovka (nádrže na dešťovou vodu pro zálivku či šedou vodu)
 • Instalace dobíjecí stanice pro elektromobily
 • Dotace na projektovou podporu
 • A navíc bonusy za určité kombinace či pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj)
 • Dotace na povinnou publicitu – informační plachtu a štítek na nemovitosti