Informace o zásadách zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

v rámci obchodní spolupráce s naší společností Prueba s.r.o., dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů naši společností v souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“).

Tento dokument popisuje, jakým způsobem získáváme, používáme a zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty. Nalezte zde také informace o tom, jak nás kontaktovat v případě, že máte dotazy týkající se osobních údajů, na které Vám rádi odpovíme.

Osobní údaje, které zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v následujícím rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení a identifikační číslo.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Prueba s.r.o. se sídlem Jitravská 579/13, 180 00 Praha 8 – Střížkov, IČ 27341470, DIČ CZ 27341470 , zapsaná v OR vedeném MS v Praze, odd. C, vl. 205978.

Osobní údaje, které shromažďujeme

Při veškeré naší činnosti, která souvisí s naším podnikáním, shromažďujeme vaše osobní údaje. Jedná se především o osobní údaje týkající se objednávky služeb.

Způsoby poskytování osobních údajů

Osobní údaje naší společnosti poskytujete následujícími způsoby:

  1. Objednávka služeb prostřednictvím elektronických kanálů;
  2. Realizace smluvního vztahu, tedy uzavírání a plnění smluv;
  3. Komunikace a osobní kontakt s jednotlivými pracovníky společnosti.
Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření smlouvy, správu smlouvy nebo jednání o smlouvě. Osobní údaje zpracováváme také na základě oprávněného zájmu a plnění zákonných povinností.

Obchodní sdělení a dotazníky spokojenosti

Z obchodních sdělení zaslaných společností Prueba s. r.o. je vždy zřejmé, že společnost je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich obchodních partnerů na základě oprávněného zájmu společnosti, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Společnost Prueba s. r.o. může poskytnout osobní údaje třetím osobám pouze s vaším souhlasem. Bez vašeho souhlasu poskytuje společnost Prueba s.r.o. osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnost z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv a objednávek.

Vaše práva

Výše zmíněné nařízení vám přiznává práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

  1. Právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat přístup k osobním údajům a souvisejících informací, které se vás týkají.
  2. Právo na opravu – máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo právo na jejich doplnění.
  3. Právo na výmaz – při splnění určitých podmínek uvedených v nařízení máte právo výmaz osobních údajů, které se vás týkají.
  4. Právo na omezení zpracování.
  5. Právo na přenositelnost.

Všechna tato práva lze realizovat prostřednictvím kontaktů uvedených níže.

  1. Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz
Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně tohoto oznámení nebo způsobu, jakým společnost Prueba s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás e-mailem na: info@pruebastavby.cz.

Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení osobních údajů využíváme odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využíváme technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze proškolení pracovníci.